PRACTICUM

Software

We maken voor het practicum gebruik van een C# compiler in de ontwikkelomgeving van "Microsoft Visual Studio".
De nieuwste versie is Microsoft Visual Studio Community 2015.

Heb je geen Windows-computer, dan kun je het proberen met de "Mono" C#-compiler voor Mac OS X of Linux. Daarbij heb je dan ook de ontwikkelomgeving (IDE) Xamarin Studio nodig.

Verder kun je de op het college behandelde voorbeeldprogramma's downloaden (zip file met daarin een .sln-file die je kunt openen met Visual Studio).

Opgaven

Het practicum bestaat uit 4 grotere programma's die moeten worden ingeleverd. Daarnaast oefenen we op de practicumsessies ook met wat kleinere programma's om nieuwe taalconstructies uit te proberen. De verdeling in de tijd is als volgt:
 

Week Datum Opgave Deadline
46
15, 22 nov
Oefenopgaven
hoeft niet te worden ingeleverd
47 22, 25 nov
Opdracht 1 "Fitts' Law" maandag 28 november 2016, 19:00
48-49 29 nov; 2, 6, 9 dec
Opdracht 2 "Mandelbrot" maandag 12 december 2016, 19:00
50-2 13, 16, 20 dec; 10, 13 jan
Opdracht 3 "Reversi" maandag 16 januari 2017, 19:00
3-4 17, 20, 24, 27 jan
Opdracht 4 "SatSolver" maandag 30 januari 2017, 19:00

Er is een uitleg over het werken met Visual Studio beschikbaar.

Het practicum moet in teams van twee worden gemaakt en ingeleverd. Steekproefsgewijs kan om een toelichting worden gevraagd. Overnemen van (delen van) programma's van anderen of van Internet is niet toegestaan.

Inleveren

De uitwerkingen van de inleveropdrachten moeten uiterlijk op de genoemde dag worden ingeleverd met behulp van het automatische inleversysteem Submit.

Doe eerst "Project > Clean", en delete de directories "bin" en "obj". Maak dan een zip-file van de hele project-directory, en lever die in. Je mag alvast een voorlopige versie inleveren, en die later vervangen door nieuwe versies. Alleen de laatst ingeleverde versie blijft behouden en wordt nagekeken.