PRAKTICUMOPGAVE 4

De derde practicumopgave is het maken van een programma om een valuatie te vinden die een gegeven propositie waar maakt, en zogeheten "Satsolver".

Het practicum moet in groepjes van twee worden gemaakt en ingeleverd. Steekproefsgewijs kan aan beide auteurs om een toelichting worden gevraagd. Overnemen van (delen van) programma's van anderen of van Internet is niet toegestaan.

A Anders dan de vorige opdrachten moet deze opgave niet via submit, maar via DomJudge worden ingeleverd.

De opgave

Er is een PDF-file met de beschrijving van de opgave.

Een deel van het programma is al gegeven. Je kunt de startversie van het programma hier downloaden.
In de code is met "TODO" aangegeven waar je nog dingen moet toevoegen.