LAATSTE NIEUWS

1 februari 2017
Vandaag was het tentamen. Dit waren de opgaven, en dit waren de bedoelde antwoorden en hier nog eens alle zes versies.
26 januari 2017
De tentamenstof bestaat uit:
HoofdstukWELNIET
Hoofdstuk 11-23-6
Hoofdstuk 21-78
Hoofdstuk 31-7
Hoofdstuk 41-5
Hoofdstuk 51-3
Hoofdstuk 61-5
Hoofdstuk 71-4
Hoofdstuk 81-45-6
Hoofdstuk 91-4
Hoofdstuk 101, 42, 3, 5
Hoofdstuk 1121, 3
Hoofdstuk 121
23 januari 2017
Nu sommigen van jullie SatSolvers beginnen te testen met DomJudge, ontdekten we een probleem:
DomJudge draait nog C# versie 5.0, niet de versie 6.0 die in Visual Studio 2015 is ingebouwd. Nu zul je de verschillen niet zo snel tegenkomen, behalve op één punt: in versie 5.0 bestond de "interpolated string" nog niet, dat is de notatie met een dollar-teken aan het begin van een string, waarmee je expressies tussen accolades in een string kunt opnemen.
Deze notatie komt op drie plekken voor in de voorbeeldcode. Tweemaal in Main:
Console.WriteLine($"SAT\n{valuatie});
Console.WriteLine($"FOUT: {exc.Message}");
vervang dit door:
Console.WriteLine("SAT\n" + valuatie);
Console.WriteLine("FOUT: " + exc.Message);
En in de kado-gegeven code om een valuatie naar string te converteren:
resultaat += $"{pair.Key}={pair.Value}";
vervang dit door:
resultaat += pair.Key + "=" + pair.Value;
   
18 januari 2017
We doen nog één methode voor het practicum kado: de methode ToString in de klasse Valuatie:
    public override string ToString()
    {
      string resultaat = "";
      foreach (KeyValuePair<string, bool> pair in dictionary)
      {
        if (resultaat != "")
          resultaat += " ";
        resultaat += $"{pair.Key}={pair.Value}";
      }
      return resultaat;
    }
In het startpakket SatSolver.zip zit hij inmiddels ook.
17 januari 2017
Let op: op vrijdag 20 januari is er geen hoorcollege, maar wel een practicum. Ik raad je aan om op de normale tijd van het hoorcollege alvast met je practicum-partner af te spreken (bijvoorbeeld in het studielandschap van het Koningsberger-gebouw), om alvast verder te werken aan de SatSolver-opdracht. Op het practicum 15-17 uur kun je er dan gericht vragen over stellen.
17 januari 2017
Op het college van dinsdag 17 januari wordt hoofdstuk 12.1 behandeld, die nog niet eerder in het diktaat stond, maar nu dus wel beschikbaar is.
15 januari 2017
De beschrijving van de vierde practicumopgave is beschikbaar.
23 december 2016
De berekening van het eindcijfer verloopt als volgt:
De vier practicumopgaven tellen voor achtereenvolgens 10%, 30%, 30% en 30% mee. Hieruit berekenen we een gemiddeld practicumcijfer P.
Op 1 februari is er een tentamen. Dit geeft een tentamencijfer T.
Het eindcijfer E wordt nu als volgt berekend:
if (P<5.0 || T<5.0) E = Math.Min(P, T) else E = 0.75*P + 0.25*T
Het eindcijfer wordt afgerond op hele cijfers onder de 6 of halve cijfer boven de 6.
Dus als E>=5.5 heb je het vak gehaald.

Als P<5.0 of er ontbreekt 1 practicumcijfer, dan kun je 1 practicumopgave inhalen.
Als T<5.0 en T>3.5, of je was ziek bij het tentamen, dan kun je het tentamen herkansen.

22 december 2016
In het collegediktaat staan achterin werkcollege-opgaven. Daarvan zijn ook uitwerkingen beschikbaar.
6 december 2016
Het studentenpanel van de bachelor-opleiding Kunstmatige Intelligentie vroeg me:

Om een beter inzicht te krijgen van wat er op dit moment speelt bij de cursussen van de opleiding, wilde we een zogenoemde "tussenevaluatie" houden. Dit is een korte vragenlijst (<5 min.) over de tips en tops van de cursus. Het doel van de vragenlijst is om nu, ongeveer halverwege de cursus, te zien of studenten tegen problemen aanlopen die nog deze periode opgelost zouden kunnen worden. Daarnaast zullen de studenten ook de sterke punten van de cursus kunnen benadrukken, zodat de docenten hierop kunnen inspelen.

Ik ben inderdaad ook benieuwd naar hoe jullie het tot nu toe vinden gaan in de cursus, dus ik wil dit verzoek graag herhalen.
Dit is de link naar de evaluatie.

6 december 2016
Op het vorige practicum heb ik gezien dat velen nog best veel moeten doen aan de Mandelbrot-practicumopgave. Omdat ook nog een (klein) deel van de benodigde techniek (controleren van tekst-invoervelden) pas vandaag op het college aan de orde komt, heb ik besloten dat we niet alleen vandaag, maar ook vrijdag nog aan deze opgave kunnen werken. De nieuwe deadline wordt nu maandag 12 december. Ook opgave 3 schuift daarmee een stukje door, en krijgt nu 16 januari als deadline.
14 november 2016
Alle practicumgroepen zijn op dezelfde tijd; hiervoor maakt het dus niet uit in welke groep je zit. Groep 1 en 4 zijn ingedeeld in een computer-leerzaal met Windows-computers. Voor de groepen 2, 3, 5 en 6 geldt: "bring your own device", dus: neem je eigen laptop-computer mee. Heb je geen geschikte laptop, ruil dan met iemand uit groep 1 of 4.
14 november 2016
De eerste bijeenkomst van dit vak is het hoorcollege op dinsdag 15 november, 15.15-17.00 uur, in De Uithof in het Koningsbergergebouw, zaal Pangea. Aansluitend, dus dinsdag 15 november 17.15-19.00 uur, is het eerste practicum in het aangrenzende Buys-Ballotgebouw: groep 1 in zaal 103, groep 2 in zaal 115, groep 3 in zaal 106, groep 4 in zaal 175. De zalen voor groep 5 en 6 worden nog bekend gemaakt.
14 november 2016
We maken dit jaar gebruik van een andere programmeertaal (C#) en een ander boek dan vorig jaar. Er zit ook geen onderdeel Prolog meer in dit vak. Zie onder literatuur hoe je het boek kunt downloaden.