Nakijk Login

Uitgebreide gebruiksaanwijzing
Let op: er is een nieuwe versie van het script dat de opgaven over assistenten verdeelt (process-nakijk.pl). Haal een nieuwe kopie op als je dit lokaal in ~/bin hebt neergezet.
Deze nieuwe versie kan niet meer automatisch de nakijkpakketten aan de assistenten mailen (-m). Gebruik in plaats daarvan -z om een zip-file te maken, en mail die zelf aan de assistenten.
Nieuw: deze versie kan nu ook .rar-files uitpakken.

Voer uw loginnaam en het nakijkwachtwoord in:

Login:
Password:
Vakken uit jaar:
Vakincarnatie: