[Dept. of Computer Science] Najaar 1996 2de studiejaar

Najaar 1996 2de studiejaar

   -    
       -- 

maandag

11-13 college implementatie van programmeertalen C006 -- Ophoff -- week 36 t/m 47 >> week 43 midsemester TEST in C006 en C004 15-17 college databases C009 -- Philippi -- week 36 t/m 47
dinsdag

9-11 werkcollege algoritmen en datastructuren 2 C004 -- Bodlaender -- week 37 t/m 51 11-13 werkcollege formele methoden C004 -- Krabbendam -- week 37 t/m 51 13-15 college formele methoden C008 -- van der Hoek -- week 36 t/m 51 >> week 43 midsemester TEST in C008 en C006 15-17 werkcollege implementatie van programmeertalen C004 -- Florijn -- week 37 t/m 47
woensdag

9-11 college algoritmen en datastructuren 2 C009 -- Tel -- week 36 t/m 51 >> week 43 midsemester TEST in C009 en C006 11-13 werkcollege parallel programmeren en concurrency C006 -- P. van Oostrum -- week 37 t/m 51
donderdag

9-11 college parallel programmeren en concurrency C009 -- de Boer -- week 36 t/m 51 >> week 43 midsemester TEST in C009 en C008 11-13 college software project C004/C005 -- Dijkstra, Philippi -- week 36 t/m 51 13-15 practicum databases B023/B029 -- Herlaar -- week 36 t/m 47 13-15 werkcollege databases C009 -- Philippi -- week 38 t/m 48 >> LET OP; soms van 15-17 uur in C004; wordt aangekondigd door >> docent 15-17 werkcollege databases C004 -- Philippi -- week 36 en 37

[top] [info] [index]
wanda@cs.ruu.nl