[Dept. of Computer Science] Voorjaar 1996 specialisatie- en keuzevakken

Voorjaar 1996 specialisatie- en keuzevakken


maandag

9-11 college probabilistisch algoritmen CN 004 -- van Leeuwen -- week 4 t/m 22 >> a Algoritmisch Ontwerpen 11-13 college geavanceerde databases CN 004 -- Philippi, Abu-Hanna -- week 4 t/m 22 Informatietechnologie 13-15 college robotica CN 004 -- van der Stappen -- week 4 t/m 22 Algoritmisch Ontwerpen 15-17 seminarium software-architecturen voor expertsystemen CN 004 -- Lucas -- week 4 t/m 22 Informatietechnologie
dinsdag

9-11 college graaf algoritmen CN 004 -- Bodlaender -- week 4 t/m 22 Algoritmisch Ontwerpen 11-13 college computationele intelligentie CN 004 -- Thierens -- week 4 t/m 22 Algoritmisch Ontwerpen 13-15 college geografische informatiesystemen CN 009 -- van Kreveld -- week 4 t/m 22 Algoritmisch Ontwerpen 15-17 college combinatorische optimalisering CN 009 -- Aardal -- week 4 t/m 22 Algoritmisch Ontwerpen
woensdag

11-13 seminarium niet-monotoon redeneren CN 008 -- vdr Hoek, Witteveen -- week 4 t/m 22 Programmatuurkunde en Formele Methoden 13-15 college semantiek van programmeertalen CN 009 -- de Boer -- week 4 t/m 22 Programmatuurkunde en Formele Methoden 15-17 seminarium cscw \& groupware CN 009 -- Florijn -- week 4 t/m 22 Softwaretechnologie
donderdag

9-11 college software generatie CN 009 -- Kuiper -- week 4 t/m 22 Softwaretechnologie 11-13 seminarium functionele talen CN 004 -- Meijer -- week 4 t/m 22 Softwaretechnologie 13-15 college probabilistisch redeneren CN 009 -- van der Gaag -- week 4 t/m 22 Informatietechnologie 13-15 college colloquium CN 005 -- -- week 4 t/m 22 15-17 college userinterfaces CN B037 -- Fokker -- week 4 t/m 22 Softwaretechnologie
vrijdag

9-11 college algoritmen voor parallelle systemen CN 009 -- Veldhorst -- week 4 t/m 22 Algoritmisch Ontwerpen 11-13 college modelleren voor informatiesystemen CN 009 -- Abu-Hanna -- week 4 t/m 22 Informatietechnologie 13-15 seminarium ontwikkelomgevingen CN 009 -- Florijn -- week 4 t/m 22 Softwaretechnologie 15-17 college object-geori\"enteerd programmeren CN 009 -- van Oostrum -- week 4 t/m 22 Softwaretechnologie

[top] [info] [index]
wanda@cs.ruu.nl