UU CS

Voorjaar 1998 2de studiejaar


maandag

9-11 practicum lineaire algebra Wi -- wiskunde -- week 17 t/m 19 >> groep 3 voor alg en mti 13-15 college graphics Min 208 -- Overmars -- week 4 t/m 22 >> week 11 midsemestertest
dinsdag

9-11 college gedistribueerde systemen en algoritmen Min 211 -- Tel -- week 4 t/m 22 >> week 11 midsemestertest 11-13 werkcollege lineaire algebra C009 -- Crommelin, Westra -- week 5 t/m 22 13-15 college software project C001/C005/C007 -- Veltkamp -- week 4 t/m 22
woensdag

9-11 college lineaire algebra T1 rode -- Lemmens -- week 4 t/m 22 >> week 11 midsemestertest 11-13 practicum expertsystemen C B-vleugel -- -- week 5 t/m 22 13-15 college systeemarchitectuur C008 -- P. van Oostrum -- week 13 t/m 22
donderdag

9-11 practicum lineaire algebra Wi -- wiskunde -- week 17, 19 en 20 >> groep 1 11-13 college expertsystemen Min 211 -- Lucas -- week 4 t/m 22 >> week 11 midsemestertest; vanaf week 12 in Min 208 13-15 werkcollege expertsystemen C006/C008/C009 -- -- week 4 t/m 22 >> week 6 in Went OC105/OC106/OC107

UU CS INFO FIND INDEX
wanda@cs.uu.nl, Wed May 27 13:10:23 METDST 1998