ODC Informatica/Informatiekunde


Vergaderdata

De (tentatieve) vergaderdata voor 2015-2016 zijn:

  • 30-11-2015 (15:00-17:00)
  • 07-03-2016 (13:00-15:00)
  • 11-04-2016 (13:00-15:00)
  • 26-05-2016 (09:30-11:00)
  • 23-06-2016 (09:00-10:00)

De vergaderingen vinden plaats in BBG