ODC Informatica/Informatiekunde


Introductie

Welkom op de website van de Onderdeelscommissie Informatica en Informatiekunde. De Onderdeelscommissie is het medezeggenschapsorgaan van het departement. Veranderingen die het bestuursteam in wil voeren worden eerst voorgelegd aan de commissie. De commissie voorziet deze voorstellen van advies. Een aantal beleidszaken en -stukken vereisen de instemming van de commissie alvorens ze geldig worden. Verder adviseert de commissie het bestuursteam ook (mogelijk ongevraagd) over lopende zaken. De commissie bestaat uit studenten en medewerkers.

Het (voorlopige) reglement van orde kunt u hier vinden.