Opleidingsadviescommissie Bachelor Informatica

Doel

De Opleidingsadviescommissie (OAC-Ba-Inf) bewaakt de kwaliteit van het bacheloronderwijs binnen de opleiding Informatica. Daartoe brengt zij gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Opleidingsdirecteur (Jeroen Fokker).

Een belangrijke vaste activiteit van de OAC-Ba-Inf is het bespreken van de vakevaluaties. Dit kan ertoe leiden dat een docent wordt aangesproken op problemen met het door hem of haar verzorgde onderwijs. Maar ook in positieve zin wordt de onderwijskwaliteit gestimuleerd. Een docent die zich onderscheidt door een lovende evaluatie kan hiervoor een pluim ontvangen.

Daarnaast streeft de OAC-Ba-Inf ernaar om vroegtijdig knelpunten in het lopende onderwijs te signaleren. Tenslotte is elk onderwerp dat betrekking heeft op de onderwijskwaliteit welkom op de agenda.

Leden

Staf

Studenten

  • Willem Wynia
  • Robbert van der Helm
  • Maarten Al Sadawi
  • Lisanne Waardenburg