Bachelor Informatiekunde in vakken

De bachelor Informatiekunde omvat 180 ECTs, oftewel 24 vakken van 7.5 ECTs. Onderstaande figuur geeft de opbouw van de opleiding in verplichte en keuzevakken.Onder de figuur zijn alle vakken opgesomd (en doorgelinkt). (Een vak van 15 ECTs, zoals OZP, is uiteraard equivalent in studiepunten aan twee vakken van 7.5 ECTs.) Daaronder worden de voorkennisrelaties aangegeven.


Verplichte vakken Bachelor Informatiekunde

Disciplinegebonden vakken

Informatiekunde Introductieproject (niveau 1)
Imperatief Programmeren (niveau 1)
Informatiesystemen (niveau 1)
Webdesign (niveau 1)
Ontwerpen van Interactieve Systemen (niveau 1)
Databases (niveau 2)
Organisaties en ICT (niveau 1, voorkennis: Informatiesystemen)
Modelleren en systeemontwikkeling (niveau 2, voorkennis: Imperatief Programmeren)
Onderzoeksproject (15 ects, niveau 3, voorkennis: Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden, Modelleren en Systeemontwikkeling) of Softwareproject

Contextgebonden vakken

Mens, Maatschappij en ICT (niveau 1)
Wetenschappelijke onderzoeksmethoden (niveau 1)

Keuzevakken Bachelor Informatiekunde

Discipline keuzevakken(5 te kiezen uit 8, waarvan 4 op niveau 3)

Verdiepende lijn Organisatie en Informatie

E-business (niveau 2, voorkennis: Organisaties en ICT)
Strategisch Management en ICT (niveau 3, voorkennis: E-business)
Product Software (niveau 3, voorkennis: E-business)

Verdiepende lijn Architectuur van Informatiesystemen

Systeemontwikkeling: Methoden en Management (niveau 3, voorkennis: Methoden en Systeemontwikkeling)
Business Process management (niveau 3, voorkennis: Methoden en Systeemontwikkeling) wordt niet aangeboden in 2012-2013

Verdiepende lijn Human-Media Interaction

Cognitie & Communicatie (niveau 2), voorkennis: Ontwerpen van Interactieve Systemen)
Usability engineering (niveau 3, voorkennis: Cognitie & Communicatie)
Intelligente Interactie (niveau 3, voorkennis: Cognitie & Communicatie)
Interactie-technologie (niveau 3, aanbevolen voorkennis: Cognitie & Communicatie)

Context keuzevakken (1 te kiezen uit onderstaande of aanvraag) *

Logica voor Informatica (Informatica, niveau 1)
Recht en Informatica (Informatica, niveau 2)
Graphics (Informatica, niveau 2)
Inleiding beeldverwerking (Informatica, niveau 3)
Computerarchitectuur en netwerken (Informatica, niveau 2)
Micro-economie en instituties (ECB1MI, niveau 1)
Introductie technologie en innovatie (GEO1-2201, niveau 1)
Inleiding organisatie, beleid en management (USG5020, niveau 1)

* aanvraag voor een ander contextkeuzevak dan hier genoemd kan vooraf gedaan worden bij de examencommissie (zie OER)

Profilering (6 te kiezen, waarvan 2 op niveau 2) *

Voor keuze komen in beginsel alle vakken in aanmerking die opgenomen zijn in de Universitaire Onderwijscatalogus, tenzij er naar het oordeel van de examencommissie sprake is van inhoudelijke dubbeling met betrekking tot eerder door de student afgelegde onderdelen. Hierbij is het mogelijk een minor op te nemen. Ook vakken bij Nederlandse of buitenlandse universiteiten komen in aanmerking.

 

Voorkennisrelaties Bachelor Informatiekunde

Let op: onderstaande voorkennisrelaties tussen de cursussen betreffen aanbevolen en veronderstelde voorkennis. Er bestaan alleen ingangseisen bij OZP (minimaal 120 ECTS behaald waaronder WO) en (indien van toepassing) Softwareproject (minimaal 60 ECTS behaald). De kleuren geven de niveaus van de vakken aan (geel = niveau 1; oranje = niveau 2; rood = niveau 3).