Major Informatica

top-opleiding 2013 volgens keuzegids.org Let op: de onderstaande voorkennisrelaties tussen de cursussen betreffen aanbevolen en veronderstelde voorkennis. Er bestaat alleen bij het Softwareproject en het Gametechnologie softwareproject een ingangseis (minimaal 60 ECTS behaald in de bachelor).

Legenda

Lichtgeel: niveau 1, Oranje: niveau 2, Rood: niveau 3.
Zwarte letters: disciplinevakken, Blauwe letters: contextvakken.
Cursief: gebonden keuzevakken gametechnologie (4 uit 6). Cursief-onderstreept: verplicht "keuzevak" voor gametechnologie.

Let op: op deze pagina is sprake van een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. De precieze regels staan in de Onderwijs- en Examenregeling.

Discipline, uniform

Imperatief programmeren (algemene informatica, niveau 1)
Gameprogrammeren (gametechnologie (keuze voor algemene informatica), niveau 1)
Computerarchitectuur en netwerken (niveau 1)
Informatica introductieproject (algemene informatica, niveau 1, voorkennis: Imperatief programmeren of Gameprogrammeren)
Gametechnologie introductieproject (gametechnologie, niveau 1, voorkennis: Imperatief programmeren of Gameprogrammeren)
Databases (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren of Gameprogrammeren)
Datastructuren (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren of Gameprogrammeren)
Graphics (niveau 2)
Functioneel programmeren (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren of Gameprogrammeren)
Modelleren en systeemontwikkeling (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren of Gameprogrammeren)
Softwareproject (15 ects, niveau 3, voorkennis: Databases, Modelleren en systeemontwikkeling, Computerarchitectuur en netwerken, Informatica introductieproject of Gametechnologie introductieproject)
Gametechnologie softwareproject (15 ects, niveau 3, voorkennis: Databases, Modelleren en systeemontwikkeling, Computerarchitectuur en netwerken, Informatica introductieproject of Gametechnologie introductieproject)

Discipline, keuze (5 uit 15, waarvan 3 op niveau 3)

Interactie-technologie (gebonden keuze gametechnologie, niveau 3)
Game-ontwerp (algemene informatica (verplicht voor gametechnologie), niveau 2)
Webtechnologie (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren of Gameprogrammeren, Computerarchitectuur en netwerken)
Kunstmatige intelligentie (gebonden keuze gametechnologie, niveau 2, voorkennis: Logica voor informatica)
Intelligente systemen (niveau 3, voorkennis: Kunstmatige intelligentie)
Computationele intelligentie (niveau 3, voorkennis: Kunstmatige intelligentie)
Algoritmiek (niveau 3, voorkennis: Datastructuren)
Data-analyse en retrieval (niveau 3, voorkennis: Databases, Onderzoeksmethoden voor informatica of Onderzoeksmethoden voor gametechnologie)
Talen en compilers (niveau 3, voorkennis: Functioneel programmeren)
Software testing en verificatie (niveau 3, voorkennis: Logica voor informatica)
Concurrency (gebonden keuze gametechnologie, niveau 3, voorkennis: Computerarchitectuur en netwerken)
Optimalisering en complexiteit (niveau 3, voorkennis: Graphics, Datastructuren)
Beeldverwerking (gebonden keuze gametechnologie, niveau 3, voorkennis: Graphics)
Driedimensionaal modelleren (gebonden keuze gametechnologie, niveau 3, voorkennis: Graphics)
Security (niveau 3, voorkennis: Datastructuren, Computerarchitectuur en netwerken)

Context, uniform

Logica voor informatica (niveau 1)
Onderzoeksmethoden voor informatica (algemene informatica, niveau 3)
Onderzoeksmethoden voor gametechnologie (gametechnologie, niveau 3)

Context, keuze (1 uit 2)

Ontwerpen van Interactieve Systemen (Informatiekunde, gebonden keuze gametechnologie, niveau 1)
Recht en informatica (niveau 2)

Studierichting Gametechnologie

Voor Gametechnologie geldt als extra eis dat vier van de keuze- en contextvakken uit de volgende lijst van zes vakken moeten komen:

Deze zes vakken zijn hierboven aangeduid als "gebonden keuze gametechnologie".